CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KÍNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

0

GIÀN THỦY CANH GIA ĐÌNH

5 500 000 ₫
5 500 000 ₫

GIÀN CHỮ A TRỒNG RAU THỦY CANH 5 TẦNG, 20m ống,  130 CÂY HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÙNG TẬN HƯỞNG NIỀM VUI LÀM VƯỜN XANH.  VAG-NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ. Hotline: (024) 62922642

7 000 000 ₫
7 000 000 ₫

GIÀN CHỮ A TRỒNG RAU THỦY CANH 5 TẦNG, 40 m ống, 260 CÂY HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÙNG TẬN HƯỞNG NIỀM VUI LÀM VƯỜN XANH.  VAG-NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ. Hotline: (024) 62922642

5 000 000 ₫
5 000 000 ₫

GIÀN CHỮ ÁP TƯỜNG TRỒNG RAU THỦY CANH 5 TẦNG, 20m ống,130 CÂY HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÙNG TẬN HƯỞNG NIỀM VUI LÀM VƯỜN XANH.  VAG-NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ. Hotline: (024) 62922642

5 500 000 ₫
5 500 000 ₫

GIÀN ÁP TƯỜNG TRỒNG RAU THỦY CANH 6 TẦNG, 156 CÂY HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÙNG TẬN HƯỞNG NIỀM VUI LÀM VƯỜN XANH.  VAG-NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ. Hotline: (024) 62922642

5 500 000 ₫
5 500 000 ₫

GIÀN CHỮ NGANG TRỒNG RAU THỦY CANH NGANG, 130 CÂY HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÙNG TẬN HƯỞNG NIỀM VUI LÀM VƯỜN XANH.  VAG-NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ. Hotline: (024) 62922642

Hỗ trợ trực tuyến