CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KÍNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

0

VỤ TRỒNG VÀ THỜI GIAN THU HOẠCH RAU

STT

Loại rau

Thời gian thu hoạch
(từ khi trồng) (ngày)

1

Rau dền

20 – 25 ngày

Trồng hè thu (tháng 2 – 6)

2

Rau muống

40 – 50 ngày

3

Cải ngọt

25 – 30 ngày

Trồng Đông xuân (tháng  8-12)

Và Hè thu (tháng 2-6)

4

Cải thảo

40 – 50 ngày

Khoảng cách hàng: 50 cm

Khoảng cách cây: 35 – 40cm

5

Cải mơ

40 - 45 ngày

6

Cải bẹ mào gà: nấu canh, ăn lẩu, muối dưa

30 – 35 ngày

7

Cải cúc:

30 – 40 ngày

8

Cải xoong:

30 ngày

Cắt thân trên, để lại gốc để tiếp tục phát triển. Ăn 3-4 lần cắt sát gốc để phát triển lại.

9

Mồng tơi

 

25 – 30 ngày

(cây cao 35 – 40cm, cắt ngang thân, chừa lại cách đất từ 7 – 10cm để trồng tiếp)

VAG-POST.

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Hỗ trợ trực tuyến